Testoket Biowet + Ketoweg 20l NOWOŚĆ

Testoket Biowet + Ketoweg 20l NOWOŚĆ


Testoket Biowet + Ketoweg 20l NOWOŚĆ

275.00 zł(w tym 8 % VAT)
W skład pakietu wchodzą:
- Testoket 10x1g 
szybki test do wykrywania ciał ketonowych w moczu lub mleku krów. 
- Ketoweg 20l- jest preparatem w formie płynnej przeznaczonym przeznaczonym do stosowania w profilaktyce ketozy oraz do uzupełniania energii w dawkach pokarmowych dla krów mleczonych.

Ketoza jest częstą chorobą metaboliczną występującą u krów o wysokim potencjale produkcji mleka. Największe ryzyko ketozy występuje pomiędzy 10 a 50 dniem laktacji i jest następstwem obniżenia apetytu oraz ujemnego bilansu energetycznego. W celu opanowania głodu energetycznego organizm krowy uwalnia zapasy zgromadzone w postaci tkanki tłuszczowej (lipoliza) i zwiększa się strumień wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA) wpływających do wątroby. Nadmiar NEFA i niedobór glukozy prowadzi do zablokowania metabolicznego szlaku spalania tłuszczu. W tej sytuacji część kwasów tłuszczowych ulega estryfikacji odkładając się w postaci tłuszczu wątroby (zespół stłuszczonej wątroby), część zostaje przekształcona w ciała ketonowe, które kumulowane są we krwi (ketoza).


Krowy z ketozą chudną, zmniejszają ilość produkowanego mleka, mają problemy z płodnością i częściej zapadają na choroby takie jak mastitis, metritis. Straty powiązane z tym schorzeniem mogą sięgać nawet kilku tysięcy w odniesieniu do jednego chorującego zwierzęcia. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka i szybkie opanowanie ketozy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego produktu KETOWEG®.

Szczegóły produktu

Ketoweg

       Skład:
  1. Glikol propylenowy,
  2. Gliceryna roślinna,
  3. niacyna witamina E
  4. chlorek choliny
  5. witamina B12
  6. cynk-Zn
  7. selen-Se
  8. substancja aromatyczna
 
stosowanie:
krowy otłuszczone w kondycji 4,0 BCS i powyżej:
- do pyska przez 5 dni przed planowanym wycieleniem w dawce 250 ml / szt./dzień
- do pyska po wycieleniu przez 10 dni w dawce 250 ml/szt./dzień
 
krowy (po wycieleniu do 90 dnia laktacji) apatyczne, pozbawione apetytu:
- do pyska przez 7, max 14 dni w dawce 500 ml/szt./dzień
 
jako uzupełnienie energii w dziennej dawce:
- do mieszanki TMR w ilości 10 - 20L/ 1000 kg

 
Dlaczego warto stosować KETOWEG® w profilaktyce ketozy i stłuszczenia wątroby?

1. KETOWEG® zastosowany per os – jako wlew do jamy ustnej zapewnia skuteczną ochronę krów mlecznych przed rozwojem ketozy. Ta forma podania gwarantuje szybkie przejście 80% kluczowych składników przez ściany żwacza. Już 30 min. od podania następuje korekta szlaków metabolicznych w organizmie krowy.

2. KETOWEG®  jest innowacyjnym produktem w formie płynnej, zawierającym: substancje glukoplastyczne, które powodują wzrost zawartości glukozy we krwi i obniżenie stężenia ciał ketonowych;witaminy (niacynę i cholinę) regulujące przemiany tłuszczowe i zapobiegające stłuszczeniu wątroby; witaminę Eselen cynk składniki stymulujące odporność krów na infekcje.

Okres przejściowy i rozdojenia jest dużym wyzwaniem dla krowy - to nie tylko czas zagrożenia ketozą, ale także okres wzmożonych infekcji narządów rodnych i wymienia. Dlatego tak dużą zaletą produktu KETOWEG® jest uzupełnienie go o składniki wzmacniające odporność.

Testoket

Skład:
Sodu nitroprusydek, amonu siarczan, sodu węglan bezwodny.

Właściwości
Zawarty w teście nitroprusydek sodu reaguje z ciałami ketonowymi zawartymi w mleku lub moczu dając zabarwienie od różowego do fioletowego (w zależności od zawartości ciał ketonowych).

Sposób użycia
Testoket jest gotowym do użycia, jednorazowym testem, stosowanym w warunkach terenowych. Do probówki z odczynnikiem  wlać 3 – 4ml badanego płynu (mocz, mleko), zakryć korkiem i wstrząsnąć.
Zmianę barwy ocenić w ciągu 2 minut.
Badanie moczu:
– u zdrowych krów barwa odczynnika i moczu nie zmienia się,
– u krów z subkliniczną ketozą odczynnik i mocz przyjmują barwę różową,
– u krów z kliniczną ketozą odczynnik i mocz zabarwiają się na fioletowo.
Badanie mleka:
– u krów zdrowych i z ketozą subkliniczną, barwa odczynnika i mleka nie zmienia się, 
– wystąpienie barwy różowej do fioletowej świadczy o ketozie klinicznej.

Zawartość w opakowaniu
10 x 1g

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Trwałość
18 miesięcy.

Ostrzeżenia
Nie zamrażać! 
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dla użytkownika
Działa toksycznie przy spożyciu i wdychaniu. Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu. Badanie przeprowadzić w rękawicach ochronnych. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody.
W razie przypadkowego spożycia podać dużą ilość wody, spowodować wymioty.
Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Niewykorzystany test lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

DO UŻYTKU W WETERYNARII
DO SAMODZIELNEGO STOSOWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT
WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT