Mlek-test® BIOWET + Mastiprewent BIOWET NOWOŚĆ

Mlek-test® BIOWET + Mastiprewent BIOWET NOWOŚĆ


Mlek-test® BIOWET + Mastiprewent BIOWET NOWOŚĆ

19.99 zł(w tym 8 % VAT)
W skład pakietu wchodzą:
- Mlek-test 500ml
- Mastiprewent 500g


Mlek-test - preparat do wykrywania zwiększonej liczby komórek somatycznych i oceny pH mleka surowego.
Mastiprewent - preparat
 do pielęgnacji wymion u krów i kóz.

Szczegóły produktu

Mlek-test

Przeznaczenie

Mlek-test jest wyrobem do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej. Służy do badania próbek mleka, pobranych z organizmu zwierzęcego w celu diagnozowania i monitorowania stanu fizjologicznego lub patologicznego organizmu.

Skład
Alkanosulfonian sodu, purpura bromokrezolowa, woda destylowana.

Stosowanie
1. Po odrzuceniu pierwszych strug mleka, na tackę z czterema cylindrycznymi basenikami  należy zdoić z każdej ćwiartki po ok. 2 ml mleka. Ewentualny nadmiar zlać poprzez przechylenie tacki pod kątem ok. 50 stopni. Dodać Mlek-testu w tej samej objętości i wymieszać oba składniki wykonując rotacyjne ruchy tacką. Po ok. 20 sek. mieszania dokonać odczytu stopnia żelifikacji i ewentualnej zmiany barwy wg. podanej tabeli.
2. Mlek-test umożliwia także orientacyjną ocenę pH mleka przechowywanego w zbiorniku. W tym celu należy zmieszać na tacce równe objętości mleka i preparatu. Barwę mieszaniny porównać ze skalą barwną. Mieszanina preparatu z mlekiem o prawidłowej kwasowości przyjmuje barwę szarofioletową. Ewentualne zakwaszenie mleka daje barwę szarozieloną do żółtej (zależnie od stopnia zakwaszenia).
 
WYNIK WYGLĄD MIESZANINY LICZBA KOMÓREK
w 1 ml
Ujemny* Płynna lub zanikające w trakcie mieszania kłaczki i smugi. Barwa szaro-fioletowa. Do 400 000
Dodatni Galaretowate kłaczki i smugi, które nie znikają w trakcie mieszania . Zabarwienie szaro-fioletowe lub fioletowe. Do 1 000 000
Silnie Dodatni Mieszanina przyjmuje postać galaretowatej masy.
Zabarwienie fioletowe lub ciemnofioletowe.
Powyżej
1 000 000
* jednorodnie płynna mieszanina przez cały okres mieszania wskazuje, że liczba komórek somatycznych nie przekracza 200 000 w 1 ml.
Zwiększona liczba komórek somatycznych (wynik dodatni) zwykle świadczy o procesach zapalnych gruczołu mlekowego. Fizjologicznie zwiększona liczba komórek somatycznych w mleku występuje w okresie rui, w okresie siarowym oraz w okresie zasuszania.

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

Ostrzeżenia
Nie zamrażać!
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dla użytkownika
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, spłukać dużą ilością wody.

Mastiprewent 

Skład
olejek eukaliptusowy, kamfora, mentol, euceryna, wazelina żółta

Wskazania i stosowanie 
Stosuje się go zewnętrznie - każdorazowo po udoju, powlekając a następnie wcierając w skórę wymienia i strzyków. Regularne stosowanie preparatu zapewnia prawidłową elastycznośćoraz zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry wymienia i strzyków. Ze względu na swoje właściwości może być również stosowany przy stanach zapalnych wywołanych np. ukłuciem owadów, wypryskach, otarciach itp. 

Przeciwskazania
Chronić błony śluzowe przed bezpośrendnim kontaktem z preparatem.

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25
°C.