Nowości - Produkty farmerskie

Linia nowych produktów, które skierowane są do punktów paszowych oraz hodowców.

więcej

„Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy”

Dla współczesnej produkcji drobiarskiej jednym z największych wyzwań pozostają efektywne metody profilaktyki i zwalczania kokcydiozy. Wyniki krajowych badań przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB wskazują, iż ziołowe dodatki paszowe mogą stanowić część programu prewencji kokcydiozy.

więcej

KETOZA

Ketoza jest chorobą, która rozwija się u krów mających duży potencjał produkcji mleka. Zwykle zaczyna się od ujemnego bilansu energetycznego zwierzęcia

więcej

CIENKIE SKORUPY JAJ

Cienkie skorupy jaj są dość częstym i kosztownym problemem dla hodowców. Wynika on z tego, iż zwierzęciu podawana jest zbyt mała ilość wapnia lub ma ono problemy z właściwym przyswajaniem tego pierwiastka.

więcej

Suplexan Antystres - na ratunek upałom

Stres cieplny spowodowany zbyt wysoką temperaturą niesie hodowcom wiele zagrożeń. Największym z nich są straty spowodowane przez podduszenie stad drobiu.

więcej